7 cách để sửa lỗi tìm kiếm trên Windows 11 không...

Không thể sử dụng tính năng Tìm kiếm trên Windows 11? Đây là cách bạn giải quyết các vấn đề dẫn đến lỗi...

7 cách khắc phục Lỗi “Một số cài đặt do Tổ...

Nhiều người dùng gặp phải lỗi Some settings are managed by your Organization ngay cả khi họ không phải là một phần của bất...

6 cách sửa lỗi micrô không hoạt động trong Windows 11

Micrô không hoạt động trên PC chạy Windows 11 của bạn? Đây là cách bạn khắc phục tất cả các sự cố có...

Cách bật kiểm soát tài khoản người dùng trên Windows 11

Mọi thứ bạn cần biết về cách bật Kiểm soát tài khoản người dùng trên PC chạy Windows 11. UAC hoặc Kiểm soát tài khoản...

Ứng dụng Microsoft Store được cài đặt ở đâu trong Windows...

Cần truy cập các tệp cài đặt của một ứng dụng bạn đã tải xuống từ Microsoft Store? Dưới đây là hướng dẫn...

Cách thay đổi thời gian chờ màn hình khóa của Windows...

Định cấu hình khi nào PC Windows 11 của bạn sẽ tự khóa khi bạn đi vắng. Khóa máy tính của bạn là một cách...